2008-07-16

Fem bra förslag - och ett frågetecken

Varning: Följande text innehåller tankar om att staten till sitt väsen kanske inte är helt igenom god.

Idag skriver Beatrice Ask på SvD Brännpunkt om regeringens plan för att mota den organiserade brottsligheten i grind. Förslaget består av sex delar varav fem jag håller med om.

De bra delarna:
- 200 poliser ska anställas för att enbart arbeta mot organiserad brottslighet.
- Ökad samordning mellan myndigheterna i hela landet.
- SÄPO får huvudansvar för att motverka påverkan på politiker, myndigheter och journalister.
- Ännu mer samarbete - polis-kommun-landsting i BRÅ:s regi.
- Förebyggande verksamhet riktad mot ungomar i riskzonen. (Här kan man skämta om att de borde rikta sig särskilt mot ungdomsöfrbunden där de blivande riktigt stora tjuvarna huserar. 1200 miljarder per år är ett rejält byte...)

Det är bra förslag som, i kombination med rättsväsendets ökade resurser, förhoppingsvis kommer göra Sverige till ett tryggt samhälle för alla utom brottslingarna.

Sen det förslag jag har problem med:
Att polisen sedan 1 juli fått möjlighet att beslagta medel som inte direkt kan kopplas till ett brott. Avsikten är god, nämligen att störa och försvåra för topparna i kriminella nätverk. Topparna, inte sällan sjukpensionärer (till namnet), befattar sig inte direkt med drogerna och genomför inte brotten men får del av pengarna, lever lyxliv, har fina bilar och bor i dyra hus. Problemet berörs bland annat i boken Svensk Maffia.

Men vägen till helvetet är stenlagd med goda avsikter, som det heter. Tidningen Reason har under många år skrivit om de amerikanska forfeiture-lagarna vid drogbrott och hur dessa missbrukats av polisen. Här är ett par av artiklarna 1, 2. Artiklarna är rätt vinklade och har en hälsosam dos haverism, men ställer några viktiga frågor.

Vill vi verkligen öppna upp för denna möjlighet, trots de förmodade goda resultaten? Är verkligen svenska statstjänstemän så mycket ärligare än de i andra länder? Jag har inte läst den exakta lagtexten, så det kan finnas kontroller och begränsningar som jag inte känner till. De nya reglerna har precis införts och ännu inte prövats, så vi får se hur det utvecklas. Det ska bli intressant att se.
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: