2008-07-03

Förmätet, Östros

Riksbanken höjer räntan och Thomas Östros kommenterar till TT:
– Riksbanken är i ett svårt läge och regeringen har bidragit till det läget eftersom den har gödslat med mycket stora skattesänkningar. De bidrar förutom oljepriser och livsmedelspriser till pressen uppåt.

Förmätet snack från en elit-politiker utan kontakt med folket. Jag har en nära bekant som tack vare jobbskatteavdraget slipper söka bidrag för att få ekonomin att gå ihop. Sådan gödsling med skattesänkningar är fel, enligt Östros.

En annan bekant fick sommarjobb eftersom arbetsgivarskatterna halverats för alla under 26 år. Nu kommer hon slippa söka bostadsbidrag när hon börjar plugga i höst. Nej, säger Östros, så kan vi inte ha det.

Det är dags att socialdemokraterna får lite markkontakt och börjar lyssna till vanliga människor. Välkommen till verkligheten, Thomas!

Aftonbladet,

Inga kommentarer: