2008-07-09

FRAsigt seminarium

Efter MUF:s seminarium närvarade jag vid tankesmedjan Fores seminarium om FRA - vad händer sedan. En stor panel med både förespråkare och motståndare diskuterade frågan under två timmar. De två mest intressanta var Anders Wik, som lett FRA under 21 år och Mikael Odenberg som drev förslaget men numer är fristående.

Jag måste erkänna att jag är mer förstående för FRA nu än jag var innan. Förslaget är berett under lång tid, har förbättrats under lång tid och (tillsammans med försvarsunderrättelselagen) förbjuder uttryckligen spaning mot svenskar.

Kärnfrågan är dock alltämt hur man garanterar integriteten för de svenskar som ändå fastnar i nätet. Men, som förra FRA-chefen sade, "fastnar en svensk i nätet så har FRA misslyckats".
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: