2008-07-15

Värlens bästa text

I min jakt på lycka i detta moras av sorg och elände som för dagen etiketterats "Johans liv" så dök denna text upp ur något av mitt minnes allt för många skrymslen. Knut Ahnlud, medlem av Svenska akademien, tar hösten 2005 heder och ära av Elfride Jelinek och övriga akademiledamöter.

Smakprov:
"Ett genomgående drag i Jelineks författarskap är dess uppsvällda volym som står i en förödande kontrast till tunnheten ifråga om idéer och visioner. För att inte tala om mänskoskildring, som (frånräknat rena kroppsundersökningar) är obefintlig, hur långt man än vill sträcka ut gränserna för detta begrepp."

"Akademien har inte bara köpt hennes egen självkarakteristik för tio miljoner kronor, den måste ha köpt den oprövad."


Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: