2008-08-24

Djur som är bättre än du!

Här är en liten video av ett antal djur som är bättre än du. Visst, de kan inte välja rätt bestick vid en femrättersmiddag, hantera en kontrapropositionsvotering eller desarmera landminor. Men ärligt talat, kan du?


Inga kommentarer: