2008-08-05

Heja Mexico!

Dödsstraffet är sjukt av många anledningar. Att USA fortfarande avrättar sina medborgare är en skam för ett annars hedervärt land. Idag kommer en mexikansk medborgare att avrättas i Texas. Det är påfrestande att skriva så och veta att jag inte kan göra någonting för att stoppa det. Vanmakt är ordet. (Hybris är ett annat...)

Däremot kan Mexico göra något och de väljer att agera. Det lilla landet, vars ekonomi till stor del är beroende av USA, har trots det stämt sina grannar i norr till Internationella Domstolen (ICC?). Det är inte varje dag jag hittar nåt att berömma Mexico för.

Men idag tar jag av mig min imaginära hatt för dem!
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: