2008-08-11

I am rich!Den här Dilbert-strippen kom jag att tänka på när jag såg filmen nedan. iPhone är en fantastik produkt som riktar sig till en speciell sorts människor. Mycket speciella...Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: