2008-08-27

Öppna gränserna - människor dör

Via BBC läser jag att 71 immigranter befaras ha drunknat utanför Maltas kust. De var på väg från Nordafrika till Europa i en ranglig båt rakt över Medelhavet. 71 människor som ville in, kanske till Sverige, för att skapa sig ett bättre liv. Deras liv slutar en mörk natt på ett stormigt hav. Det är en tragedi som EU bär ansvaret för.

Det mest tragiska är att det inte är en enskild händelse. Människor dör varje dag vid Europas gränser. På väg från armod med hopp om en ljusare framtid. Från arbetslöshet med drömmen om ett arbete, en inkomst och en försörjning, ofta för fler än bara de själva. Remittanserna, pengar som skickas hem av gästarbetare i västvärlden, är mer pengar och kommer till bättre nytta än världens samlade bistånd.

Vad vill regeringen? Öppna Sverige på nytt för arbetskraftsinvandring. Arbetssökarvisum i vissa branscher, enligt devisen "låt den rätte komma in". De vill göra det enklare för företag att rekrytera från andra länder.

Vad vill jag göra? Öppna gränsera! Låt inte bara "den rätte" komma in, låt varenda människa som tror att Sverige är platsen där deras drömmar kan slå in komma hit. Låt dem söka varje jobb de tror de klarar av och låt dem skapa sig ett liv i sida vid sida med oss andra. Och låt oss svenskar lämna landet om vi vill. När varor och tjänster slutar passera gränser börjar soldater göra det istället. En värld utan gränser är vad jag vill ha.

Vad vill oppositionen? De vill stänga landet. De vill säga stopp vid gränsen och skicka Go home-ombudsmän från Byggnads på varenda människa som trotsar  dem.  Nu ska jag sova, jag mår illa!
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: