2008-08-12

Energikrisen är löst!

IKEA investerar 50 miljoner euro för att hitta och kommersialisera intressant miljöteknik. Då är det bara för oss vanliga dödliga att luta oss tillbaks och rulla tummarna till dess solpaneler finns i lådan bredvid servetterna innan kassan på IKEA.

Såhär ska det funka. De som har pengar och vill ha ännu mer betalar de som saknar pengar men har idéer för att skapa produkter som vi utan vare sig pengar eller idéer kan köpa billigt och rädda världen/förbättra våra liv med. (Skitrika early adopters är också bra. De som köpte digitalkameror, bilar och tv-apparater när de var dyra och dåliga, vilket skapade en marknad för produkterna som i sin tur sänkte priset och höjde kvaliteten.)
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: