2008-09-20

Celebert besök i vagn 5!

Celebert besök i vagn 5! Caroline, Philip och Anton säger hej från tåget till Utrikespolitiska konferensen. Under helgen kommer vi, tillsammans med ett hundratal andra muffare att lyssna till bland annat ambassadörerna för Israel, USA (vice ambassadör) och Ryssland.

Inga kommentarer: