2008-09-23

Kultur-Lena presenterar sin budget

Kultur-Lena presenterar sin budget på Sagateatern i Linköping. Vi är ett 20-tal moderater som lyssnar och ställer frågor. Vissa kritiska, andra mindre. Intressant, men med min närvaro sänkte jag medelåldern med några decennier.

Inga kommentarer: