2008-09-24

I mitt elfenbenstorn

XKCD är min nya drog. Jag har hintat det tidigare, men ikväll blev det bekräftat. Efter att ha programmerat Java i sex timmar blir bilden ännu roligare!
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: