2008-09-19

Sött spel förklarar utfiskningen

DN refererar en artikel i tidskriften Science som visar att personliga, överförbara fiskekvoter halverar risken för utfiskning. En för många intressant artikel och för mig som liberal en rejäl dos råg i ryggen.

Problemet kallas Tragedy of the commons och begreppet myntades i en annan Science-artikel 1968. Den säger att resurser med oklara ägarförhållanden riskerar att överutnyttjas.

BunnyGame.org kan man spela ett sött spel som snabbt och enkelt illustrerar problemet och föreslår en lösning.
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: