2008-09-08

Sossarna väljer piskans väg

Socialdemokraterna har skapat en cynisk sjukförsäkring. De har tagit bort nästan allt stöd och alla initiativ till att komma tillbaks i arbete. Och på detta har de använt förtidspensionen som ett verkyg för att minska arbetslösheten. 140 människor förtidspensionerades varje dag under deras sista tolv år vid makten. Det är en halv miljon människor i världens friskaste befolkning som stäplats ut av socialdemokraterna i en desperat kamp för att skydda sina excel-ark mot verkligheten.

Svenskan rapporterar idag om sossarnas nya förslag för sjukförsäkringen. Analysen är att sossarna har flyttat åt "höger". Men det kunde inte vara mer fel.

Sen när blev det höger att ställa krav på människor? Liberalismen har ju som mål att ta bort de flesta kraven och regleringarna ur statens händer. Om staten är till för människorna är det ju liksom konstigt att den begränsar sina herrar, eller hur?

Nej, det sossarna har tagit fram är inte något borgerligt lån, det är den gammelsocialistiska "piskans väg". "Bland annat vill socialdemokraterna ha en konsekvent arbetslinje i alla socialförsäkringssystem, alla bör kunna delta i någon arbetsinsats varje vecka."

Regeringens förslag går ut på att de "förtidspensionärer" (personer med sjukersättning) som vill försöka arbeta ska kunna göra det utan att förlora sin sjukersättning och utan att bidraget sjunker snabbare än lönen stiger. Det är alltså frivilligt för de som känner att de vill pröva att arbeta på nytt, oavsett antalet arbetade timmar. S-förslaget verkar, som så ofta i vänsterns värld, tappa bort frivilligheten. Men det borgerliga i den nya sjukförsäkringen är inte arbetet, utan möjligheten att välja.

En annan fomulering är rätt kul: "Det har varit fel att jaga människor till sista blodsdroppen och det ska det vara även i fortsättningen, men vi måste också se varje person som en resurs som nästan alltid kan bidra med något, säger Ylva Johansson, vice ordförande i riksdagens socialutskott." Liknande formuleringar har borgerliga politiker också gjort sig skyldiga till. Men människor är inte en resurs för staten, lika lite som Ingvar Kamprad är en resurs för IKEA. Hon borde ha sagt att varje person är en individ med drömmar och mål, samt att det är politikens uppgift att ge människor möjlighet att sträva efter dessa.

Kommentatorer på SvD verkar inte vara imponerade av förslaget.
Lars Ohly är rätt ute i sin kritik, att det är fel att misstänkliggöra människor. Men han har fel när han försöker koppla det till Alliansen.
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: