2008-09-25

De vägrar jag tro på!

Ars Technica refererar en ny studie som säger att människors ideologiska övertygelse gör dem immuna mot fakta.
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: