2008-09-28

Gör det offentliga tillgängligt!

Igår tipsade jag om Slashdot, som är en fantastisk nyhetssite. Idag snor jag min artikel därifrån.

Forskare vid Princeton University har skrivit en rapport om hur offentliga dokument bör göras offentliga. Problemet de identifierar är att när myndigheter öppnar upp sig och gör sina dokument tillgängliga så saknas gemensamma standarder. Olika myndigheter har olika system för sökningar och använder olika dokumenttyper för exempelvis rapporter. Tid och kraft läggs på att bygga stora system för sökning och presentation av data, men rådatan är ofta svårtillgänglig.

Lösningen forskarna föreslår är att staten bör göra tvärtom. Genom att koncentrera sig på att standardisera den tillgängliga datan så blir det lättare för olika (privata eller offentliga) tjänster att presentera denna data. Det är alltså viktigare att staten etablerar tydliga standarder för sin data än att själva erbjuda analystjänsterna.

Jag tror att detta är en lösning som Sverige borde titta närmare på. Läs rapporten och betänk hur rätt jag har!

Inga kommentarer: