2008-09-15

Hetsjakt på människor

I juli gick jag på tjänstledighet och i samband med detta avanmälde jag TV-innehav. TV:n är donerad till bättre behövande. Samtalet till Radiotjänst gick bra och jag fick en bekräftelse efter bara några dagar.

Allt var frid och fröjd till precis nyss.

När jag kom hem låg ett brev från Radiotjänst på min hallmatta. Fundersam över vad detta kunde vara så öppnade jag brevet. Följande stod att läsa:

"Har du TV? Snart gör vi en skärpt avgiftskontroll där du bor och då vi inte hittar dig i vårt register över tv-avgiftsbetalare skriver vi till dig." Sen fortsätter de att berätta hur bra det är att betala avgiften, och att jag annars inte är med och garanterar oberoende medias existens. Längst  ned i en liten "OBS-ruta" skriver de att den som inte har tv kan bortse från detta brev.

Jag ska kolla upp vad som gäller för publicering av telefonsamtal. Om allt är grönt lägger jag nog upp mitt ett klipp där jag ringer deras handläggare och ber dem att inte besöka mig om de inte har någon särskild misstanke mot lilla mig. Kan bli kul!
Blogged with the Flock Browser

Inga kommentarer: